Gig2U voor Giggers

Om het jezelf makkelijk te maken.

 

 

 

Meld je aan als Gigger en nodig je werkgever uit!

Meld je aan als Gigger. Vermeld ook je huidige werkgever zodat we die kunnen informeren over Gig2U. Jouw werkgever moet namelijk aangemeld zijn om Gigs te kunnen uitvoeren.

Samen kunnen we er voor zorgen dat er veel Gigs op het platform beschikbaar komen!

 

 

 

 

 

Gig-economy

500.000 parttimers zoeken meer werk, waarbij zij regie over hun eigen inzetbaarheid nemen door zich aan te sluiten bij diverse (online) platformen en initiatieven die een mogelijkheid bieden om niet als werknemer te functioneren en op meerdere klussen naast elkaar bezig te kunnen zijn; de zogenaamde gig-economy. Er zijn veel voorbeelden van initiatieven zoals het niet moet. Hoe moet het dan wel? Wij hebben de arbeidsrechtelijke en fiscaal-juridische kaders goed onderzocht. Met informatie van de Belastingdienst en met een gespecialiseerd juristenbureau is een modelovereenkomst “kant en klaarwerk” tot stand gekomen waarmee werkaanbieders en Giggers op een juiste manier met elkaar kunnen werken naast de vaste arbeidsovereenkomst.

Visie Gig2U

De ‘Gig-economie’ is een economie die aangejaagd wordt door digitale platformen waar Gig’s door o.a. zelfstandige arbeidskrachten uitgevoerd wordt. Doordat de gebruikers van de Gig-economie zelf verantwoordelijk zijn voor hun handelen (zonder tussenkomst van een derde partij) genieten zij direct resultaat.

Missie Gig2U

Digitaal organiseren van eerlijk gebruik voor deelnemers van de Gig-economie op een wijze dat zij naast hun arbeidsovereenkomst als:

1. zelfstandige

2. in een verlicht administratief systeem

3. direct resultaat genieten

Waarom zou je hybride willen werken?

We kennen het al van de auto’s, ze rijden naast de bekende brandstof steeds vaker ook elektrisch. Hybride, de mixvariant dus. Hybride in werken betekent meerdere banen (inkomenstenbronnen) naast elkaar hebben. Dat gebeurt steeds vaker met werk. Hoewel dat wel anders is als waar we mee opgevoed zijn. Daar kregen we het beeld mee van je gaat naar school en daarna ga je werken bij één werkgever.
De huidige economische situatie en arbeidsmarkt brengt met zich mee dat we anders zullen moeten kijken naar werk. Er zijn veel kortlopende opdrachten. Sommige vaste banen maken plaats voor kortlopende “klussen”. Aandacht voor inkomens- en socialezekerheid is en blijft heel belangrijk. Het aanbod van klussen wordt ook wel ‘Gig-economy’ genoemd. Gig2U combineert een vaste baan (inkomens- en socialezekerheid) met het mogelijk maken om naast die vaste baan het resultaat te genieten van extra inkomsten. Dat kan dus door klussen (Gigs) uit te voeren die inzichtelijk zijn, geboekt en afgehandeld kunnen worden op het platform Gig2U. Op deze manier maakt Gig2U hybride werken op een juiste manier mogelijk.