Dit zijn wij!

Sinds 2018 is Gig2U er voor iedereen die makkelijk naast zijn vaste baan extra geld wil verdienen.

Gig2U stimuleert het digitaal organiseren van ‘eerlijk gebruik’ en ‘vertrouwen’ voor deelnemers van de Gig-economie op een wijze dat zij naast hun arbeidsovereenkomst:

1. als zelfstandige (doe-het-zelf 'kracht')
2. veilig (in een verlicht administratief systeem)
3. direct resultaat genieten

Zo begon het

Het idee voor Gig2U is ontstaan in de Taxi sector in reactie op platformen die nieuwe manieren van werken aanwenden om concurrentie te voeren op arbeidsvoorwaarden. Medeoprichter Gert Diender heeft dit in verschillende rollen binnen de taxi sector ervaren.


“De Taxi sector kent een unieke toezichthouder waar het gaat om de arbeidsvoorwaarden van medewerkers, “Het Sociaalfondstaxi”. Zij speelt een hele grote rol in het terugdringen van vele misstanden binnen de sector. De zelfstandigen en opkomende Gig economie valt echter niet onder dit toezicht en laat zich minder makkelijk collectief reguleren.

In reactie hierop is Gig2U ontstaan vanuit de ideologie dat als er resultaat is iedereen hiervan moet kunnen genieten, veilig, eerlijk en transparant.”

Gert Diender

 

Samen met Ron van der Net en Sjaak van Heukelum, beide sociale innovators, zijn zij de strijd aangegaan!!! Deze drie musketiers zijn niet onbekend in het landschap van een altijd ontwikkelende arbeidsmarkt. Gezamenlijk streden zij voor wet- en regelgeving bij langer doorwerken door werknemers na pensionering. Doorwerken is niet een integrale verplichting maar dient een keuze te zijn. Uiteindelijk is het gelukt om de rechten van doorwerkers te borgen in een unieke arbeidsomgeving, de Doorwerk-cao. Na gesprekken met minister Donner, voormalig minister van Sociale zaken en Werkgelegenheid, is uiteindelijk wetgeving gekomen, de Wet doorwerken na bereiken AOW-leeftijd.

De Doorwerk cao is inmiddels met de economie mee geëvolueerd in een nieuwe werkvorm voor ouderen. Zie hiervoor ook www.doorwerkgever.nl. De economie staat niet stil staat en de opkomst van arbeidsplatformen (vraag en aanbod) is in volle gang. Werk bestaat steeds meer uit klusjes. Een nieuwe werkelijkheid is aan het ontstaan!

“We ontplooien veel activiteiten en treden daarmee naar buiten om verandering en vernieuwing te bewerkstelligen om de arbeidsmarkt te vernieuwen en doen dat elke dag met veel compassie en sympathie om te komen tot empathie. We helpen mensen die naast de bestaande arbeidsrelatie de stap naar zelfstandigheid willen zetten. En bieden opdrachtgevers de mogelijkheid om gebruik te maken van onbenutte dienstverlenerscapaciteit van gemotiveerde professionals.

Het is onze missie om eerlijk gebruik van de Gig economie te realiseren en het resultaat gezamenlijk te nuttigen. Zelf bepalen waar, wanneer en met wie je werkt.”

Ron van der Net

Aangejaagd door platformen is de arbeidsmarkt op weg naar een ongecontroleerde ‘race to the bottum’.  Onze Musketiers zijn de gezamenlijke strijd met marktinstanties aangegaan, daar waar het gaat om de kaders van zelfstandigheid en de regels ter voorkoming van misbruik, om tot eerlijk gebruik te komen tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers.

Zo regelt Gig2U het eerlijk samenwerken zoals vooraf wordt beoogd, gezamenlijk is uitgevoerd en uiteindelijk wordt vastgelegd.  In het geval van de Taximarkt gaat het dan om de hybride werkende werknemer. De werknemer die naast zijn vaste arbeidsovereenkomst zichzelf in staat stelt om als zelfstandige wat extra bij te verdienen. Een combinatie tussen sociale zekerheid (salaris) en maximaal resultaat (bijverdienen).

Schijnzelfstandigheid wordt door Gig2U met alle mogelijke inzet bestreden. Door het ontwikkelen van een unieke Raamwerkovereenkomst en Boekingsbeschikking voor gebruikers creëren zij gezamenlijk de mogelijkheid om zorgeloos deel te nemen aan de Gig economie naast de bestaande arbeidsovereenkomst. Gig2U maakt gebruik van het veilige Registratie Informatie Transactie systematiek (RITs), waarin alle aspecten uit de samenwerking samen komen. Door zeker te weten dat aan alle aspecten is voldaan kan er zorgeloos met elkaar gewerkt worden. RITs staat voor een datarecorder die alle relevante aspecten tijdig, juist en volledig opslaat in de blockchain. RITs meldt gebruikers het juiste resultaat van de samenwerking op het platform Gig2U zodat de gebruikers zich als het ware zelf handhaven.

“RITs is speciaal ontwikkeld door CSPbv voor platformen in de arbeidsmarkt. In een wereld die ‘real time’ en ‘instant’ is zit je niet te wachten op Instanties die (veel) later achteraf controleren. Je wilt direct weten dat je integer en conform de vooraf gemaakte afspraken hebt gehandeld. RITs is het systeem dat de activiteiten van de gebruikers kan valideren waardoor zij zichzelf direct kunnen handhaven. Laat dan de Instanties later maar komen!”

Sjaak van Heukelum

 

 

In de visie van Gig2U op platformen past Zelfhandhaving door gebruikers!

Door het realiseren van het platform Gig2U met daarachter de RITs hebben zij wederom een omgeving gecreëerd welke transparantie beidt naar alle partijen en ertoe bijdraagt dat gelijk speelveld.