Met elkaar van het resultaat genieten

Bij Gig2U staan we voor succesvol, plezierig en veilig resultaat genieten.

 

Bij Gig2U staan we voor succesvol, plezierig en veilig resultaat genieten. Er op voorhand vanuit gaan dat iedereen te goeder trouw is en correct heeft gehandeld doet onze marktplaats te kort. Gig2U omarmt het gelijkspeelveld principe en betrekt op voorhand de marktinstanties daar waar het gaat om de kaders van zelfstandigheid en de regels ter voorkoming van misbruik. Schijnzelfstandigheid wordt door Gig2U met alle mogelijke inzet bestreden. Onze veilige Registratie Informatie Transactie systematiek (RITs) bevat alle elementen dat u zorgeloos met elkaar aan de slag kunt. RITs staat voor een datarecorder die alle relevante elementen tijdig, juist en volledig opslaat in de blockchain.         

 

AANMELDEN

 

 

Voor Opdrachtgevers: Je eerste Gig, zo werkt het

Doe het zelf in de veilige Gig2U omgeving en geniet direct resultaat.

 

 

 

 

Voor Giggers: Je eerste Gig, zo werkt het

Doe het zelf in de veilige Gig2U omgeving en geniet direct resultaat.

 

 

 

RITs

Registratie Informatie Transactie systematiek